#customerinfo.firmanavn#

Britt-Ingjerd Nesheim

Britt-Ingjerd Nesheim er avdelingsoverlege og professor ved Kvinnesenteret på Ullevål Universitetssykehus, og Rønnaug Jarlsbo er journalist i Dagbladets Magasinet.

Bøker av Britt-Ingjerd Nesheim