#customerinfo.firmanavn#
Audun Myskja

Audun Myskja

Audun Myskja (f. 1953) er overlege og spesialist i allmennmedisin, og tar doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Han driver Senter for livshjelp i Ski utenfor Oslo, et tverrfaglig prosjekt med vekt på hjelp til selvhjelp ved kroniske og alvorlige lidelser. Der har han undervisning og kurs, og tar imot pasienter. Tidligere har han gitt ut Finn din indre kraft (2009) og Mer enn mat (2011) på J.M. Stenersens Forlag.