#customerinfo.firmanavn#
Hanne S. Finstad

Hanne S. Finstad

Hanne S. Finstad er biokjemiker. I 2002 startet hun Forskerfabrikken, som i dag gjør biologi, kjemi, fysikk og matematikk til en hobby for mer enn 20 000 barn i hele Norge. For å nå de yngste barna kurser Forsker-fabrikken ansatte i barnehager. For skolebarn tilbys forskerkurs, mattekurs, sommerskolekurs og kurs i tenketeknikker. Underveis har Finstad oppdaget at alle barn er evnerike og lærevillige hvis de får lære på hjernens premisser.