#customerinfo.firmanavn#
Anne-Britt Markman

Anne-Britt Markman

 

Anne-Britt Markman er utdannet Cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har de siste 17 årene jobbet som selvstendig næringsdrivende coach innen operativ ledelse og karriereutvikling. Hun har også i flere år holdt seminarer for foreldre som har mistet barn.

Bøker av Anne-Britt Markman